Innsyn i dokumenter

Hvordan få tilgang til dokumenter fra kommuner, departement, offentlig eide selskaper, politi, Storting og private virksomheter

Domstolen/politiet

Hvordan få innsyn i dommer og andre dokumenter i sivile- og straffesaker.

Møteoffentlighet

Åpne dører i domstolen, på kommunestyremøter, på Stortinget og andre møter.

Foto/film/lydopptak

Hva gjelder for fotografering av personer, filming i retten, lydopptak ol?

Miljøoffentlighet 

Få ut opplysninger om miljøutslipp og produkter fra private og offentlige virksomheter.

Offentlighetsutvalget

Et utvalg for Norsk Presseforbund som jobber for mer åpenhet og innsyn.